Nowe metody leczenia HER2-dodatniego raka piersi 2022

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2023 r.

Nowe metody leczenia HER2-dodatniego raka piersi 2022

Możesz legalnie uzyskać dostęp do nowych leków, nawet jeśli nie zostały one zatwierdzone w Twoim kraju.

Dowiedz się jak

Aby zapoznać się z nowymi, potrójnie negatywnymi metodami leczenia raka piersi w 2020 r., kliknij tutaj.

Aby uzyskać informacje na temat wszystkich metod leczenia raka piersi na naszej stronie internetowej, kliknij tutaj.

Co to jest HER2 pozytywny rak piersi?1

Naskórkowy czynnik wzrostu receptor 2 (HER2) jest białkiem stymulującym wzrost na zewnątrz wszystkich komórek piersi. Komórki raka piersi z wyższym niż normalnie poziomem HER2 nazywane są HER2-dodatnimi. Takie nowotwory mają tendencję do szybszego wzrostu i rozprzestrzeniania się niż inne nowotwory piersi, ale są znacznie bardziej skłonne do reagowania na leczenie lekami, które są ukierunkowane na białko HER2. Istnieje kilka terapii ukierunkowanych na jej2.


Jakie są najnowsze dostępne leki na raka piersi HER2 pozytywne?

Kilka leków zostało zatwierdzonych lub znajduje się w fazie badań klinicznych jako terapie ukierunkowane na raka piersi z wynikiem pozytywnym HER2.

Oto niektóre z nich:


Enhertu (fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki) 2,3,4

LekEnhertu (fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki) jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowym rakiem piersi HER2 dodatnim, którzy byli wcześniej leczeni z powodu raka z przerzutami.

Jest to połączenie leku anty-HER2, który ma taką samą strukturę podstawową jak Herceptin, leku stosowanego w chemioterapii, jakim jest inhibitor topoizomerazy I, oraz deruxtecanu, związku łączącego oba te leki. Enhertu został zaprojektowany w celu dostarczania inhibitora topoizomerazy I do komórek nowotworowych w sposób ukierunkowany poprzez dołączenie inhibitora topoizomerazy I do leku anty-HER2, który następnie przenosi chemioterapię do komórek nowotworowych HER2-dodatnich.

W dniu 20 grudnia 2019 roku Food and Drug Administration (FDA), USA przyznała Enhertu (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki) przyspieszone zatwierdzenie do leczenia dorosłych pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowym HER2 dodatnim rakiem piersi, którzy otrzymali dwa lub więcej wcześniejszych schematów opartych na anty-HER2 w ustawieniu przerzutowym. W dniu 25 marca 2020 r. Agencja ds. Leków i Wyrobów Medycznych (PMDA) w Japonii zatwierdziła lek Ehertu (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki) do leczenia pacjentów z nieresekcyjnym lub nawrotowym rakiem piersi HER2 dodatnim po wcześniejszej chemioterapii (ograniczyć stosowanie do pacjentów, u których występuje oporność lub nietolerancja na standardowe leczenie).


Phesgo (pertuzumab, trastuzumab i hialuronidaza-zzxf) 5

Phesgo (pertuzumab, trastuzumab i hialuronidaza-zxf) jest stosowany w skojarzeniu z dożylną chemioterapią w leczeniu dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami oraz dorosłych pacjentów z wczesnym HER2-dodatnim rakiem piersi.

Phesgo jest lekiem anty-HER2 (immunoterapia). Jest to połączenie w stałej dawce leku pertuzumab, trastuzumabu i hialuronidazy-zzxf. pertuzumab i trastuzumab mają za zadanie atakować komórki nowotworowe, a hialuronidaza ma pomóc organizmowi we wchłanianiu tych dwóch leków.

Żywności i Leków (FDA), USA zatwierdziła Phesgo (pertuzumab, trastuzumab i hialuronidazę-zzxf) do leczenia dorosłych pacjentów z przerzutami HER2-dodatniego raka piersi oraz do leczenia dorosłych pacjentów z wczesnym HER2-dodatnim rakiem piersi.


Piqray (alpelisib) 6, 7

Piqray (alpelisib) jest stosowany w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu kobiet po menopauzie i mężczyzn z dodatnim receptorem hormonalnym (HR), HER2-ujemnym, zmutowanym w PIK3CA, zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi, wykrytym za pomocą testu zatwierdzonego przez FDA, po progresji na lub po schemacie opartym na endokrynologii.

Piqray (alpelisib) jest inhibitorem kinazy stosowanym w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu kobiet po menopauzie i mężczyzn z dodatnim receptorem hormonalnym (HR), ujemnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2), zmutowanym PIK3CA, zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi, wykrytym za pomocą testu zatwierdzonego przez FDA, po progresji na lub po schemacie opartym na endokrynologii.

Piqray (alpelisib) został zatwierdzony do leczenia kobiet po menopauzie oraz mężczyzn, z receptorem hormonalnym (HR)-pozytywnym, receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2)-negatywnym, zmutowanym PIK3CA, zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi przez Food and Drug Administration (FDA), USA, w dniu 24 maja 2019 r. i European Medicines Agency (EMA), Europa, w dniu 29 lipca 2020 r.


Tukysa (tucatinib)

Tukysa (tucatinib) jest stosowany w skojarzeniu z trastuzumabem i kapecytabiną w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym, nieresekcyjnym lub przerzutowym HER2-dodatnim rakiem piersi.

Tukysa (tucatinib) jest inhibitorem kinazy tyrozynowej, który jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z trastuzumabem i kapecytabiną w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym HER2-dodatnim rakiem piersi. Dotyczy to pacjentów z rakiem, który rozprzestrzenił się do mózgu i którzy byli wcześniej leczeni trastuzumabem, pertuzumab oraz ado-trastuzumab emtansine (T-DM1).

Tukysa (tucatinib) w skojarzeniu z trastuzumabem i kapecytabiną w leczeniu dorosłych pacjentów z uprzednio leczonym nieoperacyjnym lub przerzutowym HER2-dodatnim rakiem piersi został zatwierdzony przez:

 • Food and Drug Administration (FDA), USA, 17 kwietnia 2020 r. 8
 • Swissmedic, Szwajcaria, w dniu 12 maja 2020 r.9
 • Health Science Authority, Singapur w dniu 19 maja 2020 r.10
 • Zdrowie Kanada, Kanada, dnia 3 czerwca 2020 r.11
 • Therapeutic Goods Administration (TGA), Australia, dnia 12 sierpnia 2020 r.12

Margenza (margetuximab-cmkb)13

Margenza (margetuximab-cmkb) jest pierwszą terapią ukierunkowaną na HER2, która w badaniu klinicznym 3 fazy (SOPHIA) wykazała poprawę przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) w porównaniu z Herceptin® (trastuzumab), w obu przypadkach w połączeniu z chemioterapią.

Żywności i Leków (FDA), USA zatwierdziła Margenza (margetuximab-cmkb), w połączeniu z chemioterapią, do leczenia dorosłych pacjentów z przerzutowym HER2-dodatnim rakiem piersi, którzy otrzymali dwa lub więcej wcześniejszych schematów anty-HER2, z których co najmniej jeden był dla choroby przerzutowej.

Margenza (margetuximab-cmkb) ma być dostępny w marcu 2021 roku.


Jak mogę uzyskać dostęp do nowego leku HER2 positive na raka piersi?

Jeśli próbujesz uzyskać dostęp do leku HER2 positive na raka piersi, który jest zatwierdzony poza Twoim krajem zamieszkania, możemy pomóc Ci w uzyskaniu dostępu do niego z pomocą Twojego lekarza prowadzącego. Możesz przeczytać więcej o lekach, które możemy Ci pomóc w uzyskaniu dostępu do nich i ich cenach poniżej:
Dlaczego warto uzyskać dostęp do leku na HER2-dodatniego raka piersi z everyone.org?

everyone.org jest zarejestrowana w Hadze w holenderskim Ministerstwie Zdrowia (numer rejestracyjny 16258 G) jako hurtowy dystrybutor farmaceutyczny. Pomogliśmy pacjentom z ponad 85 krajów uzyskać dostęp do tysięcy leków, w tym. Z receptą od lekarza prowadzącego, możesz liczyć na nasz zespół ekspertów, który bezpiecznie i legalnie pomoże Ci uzyskać dostęp do leków na raka piersi. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, chce uzyskać dostęp do leku, który nie został jeszcze zatwierdzony w miejscu zamieszkania, możemy Ci pomóc. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.


Referencje:

 1. Cancer.org
 2. Breastcancer.org
 3. Fda.gov
 4. Daiichisankyo.com
 5. Accessdata.org
 6. Accessdata.org
 7. Ema.europa.eu
 8. Fda.gov
 9. Investor.seagen.com
 10. Hsa.org
 11. Zdrowie Kanada
 12. Tga.gov

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł nie ma na celu wpływania na opiekę świadczoną przez lekarza prowadzącego. Nie należy wprowadzać zmian w leczeniu bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Niniejszy artykuł nie ma na celu diagnozowania lub leczenia chorób ani wpływania na opcje leczenia. everyone.org dokłada wszelkich starań, aby gromadzić i aktualizować informacje na tej stronie. Jednakże everyone.org nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji podanych na tej stronie.