Co to jest Enhertu? | Informacje i FAQ

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2024 r.

Możesz legalnie uzyskać dostęp do nowych leków, nawet jeśli nie zostały one zatwierdzone w Twoim kraju.

Dowiedz się jak

Artykuł recenzowany przez dr Jana de Witt

Co to jest Enhertu?

Enhertu (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki) to terapia celowana w postaci koniugatu przeciwciała z lekiem, wskazana w leczeniu osób z:

 • Nieresekcyjny lub przerzutowy rak piersi HER2-dodatni, który otrzymał co najmniej dwie wcześniejsze terapie z powodu swojego raka przerzutowego.
 • Miejscowo zaawansowany lub przerzutowy rak gruczołowy żołądka lub przełyku (GEJ) z dodatnim wynikiem HER2, u którego wcześniej stosowano system oparty na trastuzumabie.
 • Rak piersi z przerzutami o niskim poziomie HER2, którego nie można usunąć chirurgicznie.
 • Niedrobnokomórkowy rak płuca z przerzutami z mutacją HER2.
 • Wszystkie inne guzy lite z ekspresją HER2.

Jest on dostępny w postaci jednodawkowych fiolek, z których każda zawiera 100 mg fam-trastuzumab deruxtecan-nxki.12

Enhertu (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki) jest lekiem stosowanym w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej leczonym nieresekcyjnym lub przerzutowym rakiem piersi HER2-dodatnim, zaawansowanym rakiem żołądka HER2-dodatnim, przerzutowym NSCLC z mutacją HER2 lub innymi guzami litymi z ekspresją HER2.

Ile kosztuje Enhertu ?

Aby uzyskać więcej informacji na temat strony Enhertu i tego, jak możemy pomóc Ci w dostępie do niej, kliknij na poniższy przycisk:


Czy Enhertu to lek na chemioterapię?

Tak, Enhertu jest lekiem stosowanym w chemioterapii. Jest to również lek z grupy immunoterapii celowanej. Leki stosowane w chemioterapii zapobiegają wzrostowi i rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych poprzez niszczenie komórek lub powstrzymywanie ich od podziału. Enhertu powstał w wyniku połączenia dwóch różnych rodzajów leków przeciwnowotworowych w jeden lek zwany koniugatem przeciwciała z lekiem (ADC). 3


Czy Enhertu jest immunoterapią?

Tak, Enhertu jest również lekiem stosowanym w immunoterapii celowanej. Leki stosowane w immunoterapii wykorzystują układ odpornościowy organizmu do zwalczania komórek nowotworowych poprzez stymulowanie naturalnych mechanizmów obronnych układu odpornościowego organizmu. 4


Jak jest podawany Enhertu ?

Standardowa dawka dla Enhertu wynosi 5,4 mg/kg masy ciała raz na 3 tygodnie (cykl 21-dniowy).

Podaje się go w postaci wlewu dożylnego trwającego 90 minut. Jeśli jest dobrze tolerowany, kolejne wlewy można podawać w ciągu 30 minut. Zmniejszenie dawki może być wymagane na podstawie objawów i odczuwanych działań niepożądanych. Nie należy zwiększać dawki Enhertu po zmniejszeniu dawki.

Pełne informacje o Enhertu (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki) dawkowanie i podawanie można znaleźć w oficjalnych informacjach dotyczących przepisywania leków wymienionych w naszym dziale referencje.1


Czy Enhertu powoduje wypadanie włosów?

Do najczęstszych działań niepożądanych (≥20% pacjentów) wymienionych w informacji o przepisywaniu leków należą: 1

 • Mdłości
 • Zmęczenie
 • Wymioty
 • Utrata włosów
 • Zaparcie
 • Zmniejszony apetyt
 • Niska (biała i/lub czerwona) liczba krwinek
 • Niska liczba płytek krwi
 • Biegunka
 • Kaszel

Poważne działania niepożądane wymienione w informacji o przepisywaniu leków obejmują:

 • Zagrażające życiu zapalenie płuc (śródmiąższowa choroba płuc i zapalenie płuc)
 • Niska liczba białych krwinek (neutropenia)
 • Osłabienie serca

 • Enhertu (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki) może być śmiertelny dla płodu, zaleca się unikanie ciąży i karmienia piersią.


  Kto produkuje Enhertu?

  Enhertu jest produkowany przez AstraZeneca i Daiichi Sankyo. AstraZeneca plc jest brytyjsko-szwedzką międzynarodową firmą farmaceutyczną i biofarmaceutyczną z siedzibą w Cambridge, Anglia. Daiichi Sankyo Company, Limited jest globalną firmą farmaceutyczną i drugą co do wielkości firmą farmaceutyczną w Japonii.5


  Kiedy Enhertu został zatwierdzony przez FDA?

  Enhertu (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki) został zatwierdzony przez:

  • Food and Drug Administration (FDA), USA:
  • W dniu 20 grudnia 2019 r. z przyspieszoną zgodą na leczenie dorosłych pacjentek z nieresekcyjnym lub przerzutowym rakiem piersi z wynikiem pozytywnym HER2, które otrzymały dwa lub więcej wcześniejszych schematów opartych na anty-HER2 w środowisku przerzutowym. 1

   15 stycznia 2020 roku dla pacjentów z uprzednio leczonym przerzutowym rakiem żołądka HER2-dodatnim.

  • PMDA, Japonia 25 marca 2020 r. do leczenia pacjentek z pozytywnym wynikiem HER2 nieresekcyjnego lub nawracającego raka piersi po wcześniejszej chemioterapii (ograniczenie stosowania do pacjentek, które są oporne lub nietolerancyjne do standardowych metod leczenia).

  FDA przyznała Enhertu oznaczenie Breakthrough Therapy i Orphan Drug Designation w leczeniu pacjentów z zaawansowanym HER2-dodatnim rakiem żołądka, a obecnie jest on objęty Priority Review dla tego wskazania.

  Enhertu otrzymał również oznaczenie Breakthrough Therapy Designation w leczeniu przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją HER2. 5


  Referencje:

  1. Access.fda.gov
  2. Reuters.com
  3. ِِِEnhertu - Breastcancer.org
  4. Immunoterapia - Breastcancer.org
  5. Enhertu (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki)- Thesocialmedwork.com

  Skontaktuj się z Działem Pomocy Pacjentom

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Zespołem Obsługi Pacjenta. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 CET.