Nowe metody leczenia raka płuca 2022

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2022 r.

Nowe metody leczenia raka płuca 2022

Możesz legalnie uzyskać dostęp do nowych leków, nawet jeśli nie zostały one zatwierdzone w Twoim kraju.

Dowiedz się więcej "

Co to jest rak płuc?

Rak płuc zaczyna się w płucach i może rozprzestrzeniać się do węzłów chłonnych lub innych organów w organizmie. Rak płuc zazwyczaj dzieli się na dwa główne typy: małe i nie małe komórki. Te typy raka płuc rosną w różny sposób i są różnie traktowane. Niemałokomórkowy rak płuc jest bardziej rozpowszechniony niż małokomórkowy rak płuc. Rak z innych narządów również może rozprzestrzeniać się do płuc. Kiedy komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się z jednego narządu do drugiego, nazywa się je przerzutami. 1


Czy można wyleczyć raka płuc?

Leczenie raka płuc zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj nowotworu, jego umiejscowienie, stopień zaawansowania i ogólny stan zdrowia pacjenta. Zawsze istnieje szansa, że rak płuc może się nawrócić nawet po latach lub dziesięcioleciach remisji.2


Jak leczony jest rak płuc?

Wybór sposobu leczenia raka płuca zależy od rodzaju raka płuca i stopnia jego rozprzestrzenienia. Osoby z niedrobnokomórkowym rakiem płuc mogą być leczone chirurgicznie, chemioterapią, radioterapią, terapią celowaną lub kombinacją tych metod. Osoby z małokomórkowym rakiem płuc są zazwyczaj leczone radioterapią i chemioterapią.

 • Chirurgia. Operacja, podczas której lekarze wycinają tkankę rakową.
 • Chemioterapia. Używanie specjalnych leków w celu skurczenia się lub zabicia raka.
 • Radioterapia. Używanie promieniowania wysokoenergetycznego (podobnego do promieniowania rentgenowskiego) w celu zabicia raka.
 • Terapia ukierunkowana. Używanie leków do blokowania wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych.

Jakie są najnowsze metody leczenia raka płuc?

Istnieje kilka zatwierdzonych opcji leczenia raka płuca. Oto niektóre z nich:


Gavreto (pralsetinib)4

Gavreto (pralsetinib) jest inhibitorem kinazy (chemioterapia) wskazanym w leczeniu dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) z fuzją RET, który rozprzestrzenił się (dał przerzuty).

Gavreto (pralsetinib) został zatwierdzony przez The Food and Drug Administration (FDA), USA, do leczenia pacjentów z przerzutowym RET fusion-positive NSCLC w dniu 4 września 2020 r.

FDA przyznała oznaczenie Breakthrough Therapy dla Gavreto w leczeniu zaawansowanego NSCLC z fuzją RET.


Retevmo (selpercatinib)5

Retevmo (selpercatinib) jest inhibitorem kinazy (chemioterapia) wskazanym w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) z fuzją RET, który rozprzestrzenił się (dał przerzuty) u dorosłych.

Retevmo (selpercatinib) został zatwierdzony do leczenia raka płuc i raka tarczycy z mutacją genetyczną lub fuzją w genie RET przez The Food and Drug Administration (FDA), USA, w dniu 8 maja 2020 r.

Zgoda FDA została wydana w trybie przyspieszonego zatwierdzenia. FDA przyznała również Retevmo oznaczenie Priority Review i Breakthrough Therapy, aby promować rozwój leków, które spełniają niezaspokojone potrzeby medyczne. Ponadto Retevmo otrzymał oznaczenie Orphan Drug, które ma na celu promowanie rozwoju leków do leczenia rzadkich chorób.


Tabrecta (capmatinib)6

Tabrecta (capmatinib) jest lekiem stosowanym w leczeniu dorosłych z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), których guzy mają mutację prowadzącą do pominięcia eksonu 14 (METex14) przejścia mezenchymalno-epitelialnego, co zostało wykryte w teście zatwierdzonym przez FDA. Jest on dostępny w postaci tabletek zawierających po 150 mg lub 200 mg capmatinib.

Tabrecta (capmatinib) został zatwierdzony do leczenia dorosłych pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), których guzy mają mutację prowadzącą do pominięcia przejścia mezenchymalno-epitelialnego METex14 przez Food and Drug Administration (FDA), USA w dniu 6 maja 2020 r. oraz przez Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA), Japonia w dniu 29 czerwca 2020 r.

FDA przyznała przyspieszone zatwierdzenie i przyznała oznaczenie Priority Review, Breakthrough Therapy i Orphan Drug dla Tabrecta (capmatinib), który jest przeznaczony do bezpiecznego i skutecznego leczenia rzadkich chorób oraz dla leków, które mają przewagę nad obecnymi opcjami leczenia.


Zepzelca (lurbinectedin)7

Zepzelca (lurbinectedin) jest rodzajem chemioterapii wskazanej w leczeniu dorosłych pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca (SCLC) z przerzutami, tj. rakiem, który rozprzestrzenił się do innych części ciała, i który nie odpowiada (już) na leczenie chemioterapią zawierającą platynę.

Zepzelca (lurbinectedin) został zatwierdzony przez The Food and Drug Administration (FDA), USA w dniu 15 czerwca 2020 r. z przyspieszonym zatwierdzeniem do leczenia dorosłych pacjentów z przerzutowym drobnokomórkowym rakiem płuca, u których nastąpiła progresja w trakcie lub po chemioterapii opartej na platynie.


Tepmetko (tepotynib)8

Tepmetko (tepotynib) jest inhibitorem MET wskazanym do leczenia zaawansowanych lub nawracających niedrobnokomórkowych raków płuca (NSCLC) u dorosłych z mutacjami pomijającymi MET exon 14 (METex14). Jest to pierwsze na świecie zatwierdzenie regulacyjne dla doustnego inhibitora MET wskazanego do leczenia zaawansowanego NSCLC u osób z mutacjami genu MET.

Tepmetko (tepotynib) został zatwierdzony w Japonii przez PMDA 25 marca 2020 r. do liniowo-agnostycystycznego leczenia zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuc z pominięciem zmian MET exon 14 (METex14). W trzecim kwartale 2019 roku tepotinib otrzymał status terapii przełomowej od Food and Drug Administration (FDA), USA.


Jeśli próbujesz uzyskać dostęp do nowych leków na raka płuca, które są zatwierdzone poza Twoim krajem zamieszkania, możemy pomóc Ci w uzyskaniu dostępu do nich z pomocą Twojego lekarza prowadzącego. Możesz dowiedzieć się więcej o lekach, do których możemy Ci pomóc i ich cenach poniżej:
Dlaczego warto uzyskać dostęp do leczenia raka płuc z każdy.org?

everyone.org jest zarejestrowany w Hadze w holenderskim Ministerstwie Zdrowia (numer rejestracyjny 6730 BEM) jako niezależny pośrednik w sprzedaży leków. Pomogliśmy pacjentom z ponad 85 krajów uzyskać dostęp do tysięcy leków, w tym. Mając receptę od swojego lekarza prowadzącego, możesz liczyć na to, że nasz zespół ekspertów bezpiecznie i legalnie pomoże Ci uzyskać dostęp do nowego leku na raka płuc. Jeśli Ty lub ktoś kogo znasz szuka dostępu do leku, który nie jest jeszcze zatwierdzony w miejscu zamieszkania, możemy Ci pomóc. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.


Referencje:

 1. Cdc.gov
 2. Verywellhealth.com
 3. Cdc.gov
 4. Gavreto (pralsetinib) - Thesocialmedwork.com
 5. Retevmo (selpercatinib) - Thesocialmedwork.com
 6. Tabrecta (capmatinib) - Thesocialmedwork.com
 7. Zepelca (lurbinectedin) - Thesocialmedwork.com
 8. Tepmetko (tepotinib) - Thesocialmedwork.com

Zastrzeżenie: Ten artykuł nie ma na celu wpływać na opiekę świadczoną przez lekarza prowadzącego. Nie należy wprowadzać zmian w leczeniu bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym. Ten artykuł nie ma na celu diagnozowania lub leczenia choroby, ani wpływania na opcje leczenia. everyone.org jest tak staranny, jak to tylko możliwe w kompilacji i aktualizacji informacji na tej stronie. Jednakże, everyone.org nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji zawartych na tej stronie.