Co to jest Tibsovo? | Informacje i FAQ

Ostatnia aktualizacja: 14 października 2022 r.

Co to jest Tibsovo? | Informacje i FAQ

Możesz legalnie uzyskać dostęp do nowych leków, nawet jeśli nie zostały one zatwierdzone w Twoim kraju.

Dowiedz się jak

Artykuł recenzowany przez dr Jana de Witt

Co to jest Tibsovo (ivosidenib)?

Tibsovo jest lekiem z grupy inhibitorów IDH1 (terapia celowana) wskazanym w leczeniu osób z ostrą białaczką szpikową (AML) z mutacją dehydrogenazy izocytrynianowej-1 (IDH1).1

Jest on dostępny w postaci tabletek, z których każda zawiera 250mg ivosidenib.1


Ile kosztuje Tibsovo (ivosidenib)?

Aby uzyskać więcej informacji o tym, ile kosztuje Tibsovo i jak możemy pomóc w dostępie do niego, proszę kliknąć na poniższy przycisk


Do czego służy Tibsovo (ivosidenib)?

Tibsovo jest lekiem na receptę stosowanym w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML) z mutacją dehydrogenazy izocytanowej-1 (IDH1) w:1

  • Nowo zdiagnozowana ostra białaczka szpikowa

    Tibsovo (ivosidenib) jest wskazany w leczeniu nowo zdiagnozowanej ostrej białaczki szpikowej (AML) z podatną na mutację dehydrogenazy izocytrynianowej-1 (IDH1), wykrytą testem zatwierdzonym przez FDA, u dorosłych pacjentów w wieku ≥ 75 lat lub u pacjentów z chorobami współistniejącymi, które wykluczają zastosowanie intensywnej chemioterapii indukcyjnej.

  • Nawrotowa lub oporna na leczenie ostra białaczka szpikowa

    Tibsovo (ivosidenib) jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (AML) z podatną mutacją dehydrogenazy izocytrynianowej-1 (IDH1) wykrytą w teście zatwierdzonym przez FDA.


Czy Tibsovo (ivosidenib) jest chemioterapią?

Nie, Tibsovo nie jest chemioterapią, ale terapią celowaną. Terapie celowane są przeznaczone dla konkretnych rodzajów raka, aby zablokować wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych. Chemioterapia może zabić komórki nowotworowe lub powstrzymać je od podziału.2


Jak działa Tibsovo (ivosidenib)?

Ivosidenib jest inhibitorem małej cząsteczki, który celuje w zmutowany enzym dehydrogenazy izocytrynianowej 1 (IDH1).

Podatne na mutacje IDH1 definiuje się jako mutacje prowadzące do zwiększonego poziomu 2-hydroksyglutaranu (2-HG) w komórkach białaczki i w przypadku których skuteczność jest przewidywana przez 1) klinicznie znaczącą remisję przy zastosowaniu zalecanej dawki ivosidenib i (lub) 2) hamowanie aktywności enzymatycznej zmutowanego IDH1 w stężeniach ivosidenib zrównoważonych przy zalecanej dawce zgodnie z zatwierdzonymi metodami. Najczęstszymi z takich mutacji są substytucje R132H i R132C.

Wykazano, żeIvosidenib hamuje wybrane mutanty IDH1 R132 w znacznie niższych stężeniach niż dziki typ IDH1 w warunkach in vitro. Zahamowanie zmutowanego enzymu IDH1 przez ivosidenib prowadziło do zmniejszenia poziomu 2- HG i indukowało różnicowanie mieloidalne in vitro i in vivo w mysich modelach ksenograftów AML z mutacją IDH1. W próbkach krwi od pacjentów z AML ze zmutowaną IDH1, ivosidenib zmniejszał ex-vivo poziom 2- HG, zmniejszał liczbę blastów i zwiększał odsetek dojrzałych komórek mieloidalnych. 2,3


Referencje:

  1. Tibsovo (ivosidenib ) - everyone.org.com
  2. Access.fda.gov
  3. Chemocare.com
  4. Tibsovo.com

Skontaktuj się z Działem Pomocy Pacjentom

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Zespołem Obsługi Pacjenta. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 CET.