Ocena preparatu Parsaclisib plus Rituximab lub Obinutuzumab u pacjentów z chłoniakiem, który przestał odpowiadać na leczenie

Przeznaczenie

Celem tego badania jest sprawdzenie, czy stan pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem pęcherzykowym lub chłoniakiem strefy brzeżnej poprawia się po podaniu parsaklisibu w połączeniu z rituximab lub obinutuzumabem.

Koszty

Udział w badaniu klinicznym jest bezpłatny.

Stan

Lymphoma

Faza próbna

Badanie fazy 3(jakie są 4 fazy badań klinicznych?)

Kraje

Austria, Kanada, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Izrael, Włochy, Polska, Hiszpania, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania

Którzy pacjenci z chłoniakiem mogą wziąć udział w tym badaniu klinicznym?

Pacjenci, którzy chcą wziąć udział w tym badaniu klinicznym muszą spełnić szereg kryteriów kwalifikacyjnych. Niektóre z nich są bardzo specyficzne i będziemy wymagać dokumentacji medycznej od Twojego lekarza.

Możesz się kwalifikować, jeśli:

 • Możesz wziąć udział w testach w Austrii, Kanadzie, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Węgrzech, Izraelu, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Turcji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii;
 • U pacjenta zdiagnozowano chłoniaka pęcherzykowego (FL) lub chłoniaka strefy brzeżnej (Marginal Zone Lymphoma) stopnia 1, 2 lub 3a, w tym podtypy pozawęzłowe, węzłowe i śledzionowe;
 • Byłeś leczony co najmniej 1 mAbem anty-CD20 (samodzielnie lub razem z chemioimmunoterapią) i co najmniej 2 dawkami terapii anty-CD20;
 • Choroba powróciła (nawrót) lub pogorszyła się (progresja), lub nie odpowiedziała już na ostatnie poprzednie leczenie, które nie jest terapią anty-CD20 (oporność);
 • Pacjent jest kandydatem do leczenia lekiem rituximab lub obinutuzumabem, ponieważ:
  • Choroba powróciła, pogorszyła się lub przestała reagować na leczenie po co najmniej 2 liniach leczenia przeciw chłoniakowi, lub ponieważ
  • Choroba powróciła po tym, jak nie pogarszała się przez co najmniej 12 miesięcy po 1 linii leczenia anty-CD20 (podawanej samodzielnie lub razem z chemioimmunoterapią);
 • Masz co najmniej jeden guz węzłowy o średnicy > 1,5 cm lub co najmniej jeden guz pozawęzłowy o średnicy > 1,0 cm;
 • W skali ECOG performance status score (skala oceniająca zdolność pacjenta do codziennego życia) masz pełną aktywność-0, lekko ograniczoną-1, lub lekko ograniczoną-2.

Jeśli spełniasz wszystkie te warunki, możesz zostać dopuszczony do procesu sprawdzania.

Nie kwalifikujesz się, jeśli:

 • U pacjenta stwierdzono w przeszłości chłoniaka nieziarniczego;
 • Masz stopień 3b FL;
 • masz chłoniaka ośrodkowego układu nerwowego (OUN) lub chorobę leptomeningealną
 • Twój nowotwór nie odpowiada na terapię anty-CD20;
 • Byłeś leczony inhibitorami PI3K;
 • Przeszedłeś allogeniczny przeszczep komórek macierzystych w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub autologiczny przeszczep komórek macierzystych w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia tego badania;
 • Masz aktywną chorobę medyczną, w tym, ale nie tylko, chorobę nerek, wątroby, krwi, jelit, hormonalną, płuc, neurologiczną, mózgu lub psychiatryczną;
 • Wystąpił u Ciebie udar mózgu lub krwawienie do mózgu w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia badania;
 • Masz zakażenie wirusem HIV;
 • Masz aktywne zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B lub C, które wymaga leczenia lub jesteś narażony na reaktywację HBV;
 • Masz ciężką lub niestabilną chorobę serca;
 • Pacjent ma niewydolność serca w skali NYHA (New York Heart Association scoring system for heart failure) w stopniu ciężkim-3 lub bardzo ciężkim-4;
 • Nie jesteś w stanie połykać leków doustnych lub Twój organizm nie jest w stanie przyjąć leku.

Jeśli spełniasz wszystkie te warunki, możesz zostać dopuszczony do procesu sprawdzania.

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do tego badania klinicznego

Jeśli spełniasz warunki i chciałbyś wziąć udział w tym badaniu, zgłoś swoje zainteresowanie wypełniając Formularz Uczestnictwa, a my skontaktujemy się z Tobą wkrótce w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat procesu screeningu.

Uzyskać pełne informacje przed okazaniem zainteresowania udziałem w tym badaniu

Przystąpienie do badania klinicznego może być niepokojące zarówno dla Ciebie, jak i Twoich bliskich, dlatego najpierw musisz skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym, aby rozważyć wszystkie za i przeciw. Postaramy się dostarczyć Ci wszystkich informacji, których Ty i Twój lekarz potrzebujecie, abyście mogli podjąć najlepszą dla Was decyzję.

Prosimy pamiętać, że w ramach procesu badań przesiewowych, Ty i Twój lekarz będziecie musieli przesłać nam swoją dokumentację medyczną.

Bądźcie świadomi:

 • To, czy zostaniesz zakwalifikowany do badania, zależy od tego, czy się do niego kwalifikujesz;
 • Państwa dane będą przez cały czas bezpieczne i chronione;
 • Jeśli dołączysz do badania, możesz zostać losowo przydzielony do grupy placebo.

Tak, chcę wziąć udział

Wypełnij poniższy formularz, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i przekazać więcej szczegółów na temat tego badania.

Czegoś brakuje. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Dziękujemy za zgłoszenie zainteresowania tym badaniem klinicznym!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie pod adresem. . Jeśli masz jakieś pytania, wyślij e-mail na adres [email protected]

461 Ocena preparatu Parsaclisib plus Rituximab lub Obinutuzumab u pacjentów z chłoniakiem, który przestał odpowiadać na leczenie
CA 0