Łatwa instrukcja przepisywania leków

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2022 r.

Łatwa instrukcja przepisywania leków

Możesz legalnie uzyskać dostęp do nowych leków, nawet jeśli nie zostały one zatwierdzone w Twoim kraju.

Dowiedz się więcej "

everyone.org zapewnia dostęp do leków specjalnie na zasadzie Named Patient Import, co oznacza, że działamy w imieniu pacjenta we współpracy z jego lekarzem prowadzącym. Aby skutecznie pomóc Ci w dostępie do leku zatwierdzonego w innym miejscu, potrzebujemy listu z receptą od Twojego lekarza prowadzącego w Twoim kraju.

Należy pamiętać, że w ramach naszych protokołów możemy skontaktować się z Twoim lekarzem prowadzącym w celu weryfikacji lub aktualizacji informacji. Wysyłając nam swoją receptę, pozwalasz nam na to.

Powyżej znajdują się wytyczne dotyczące wystawiania recept, którymi można się podzielić z lekarzem prowadzącym, aby mieć pewność, że recepta zawiera właściwe i kompletne informacje.


Recepta powinna zawierać:

  • Dane lekarza prowadzącego i oficjalny papier firmowy;
  • Data wypisania recepty;
  • Imię i nazwisko pacjenta oraz data urodzenia;
  • Nazwa leku, jego moc i ilość;
  • Podpis lekarza i pieczęć urzędowa.

Dowiedz się więcej o tym, dlaczego potrzebujemy recepty, klikając tutaj.